שבטים אבודים
 
השבט הבודי: שבט קטן ופראי שחיים בו כ-1000 איש בני השבט הולכים יחפים ועירומים, אנשי הבודי מפחדים להיכנס למים מפני שהם מאמינים שהם קדושים. בני השבט חיים מגידול צאן ובקר תירס ודגים, אנשי השבט עוקרים כמה שיניים התחתונות קדמיות שלהם כדי לאפשר לרוע לצאת מגופם. כבר בגיל צעיר בוחרים לאישה גבר ברגע שהיא מקבלת מחזור הוא לוקח אותה לאישה.
 
 
השבט המורסי: בשבט המורסי חיים כ-7000 איש בני השבט הולכים קרבות ופשיטות על כפרים אחרים בלילות. נשות השבט עונדות דסקיות חמר גדולות המושחלות בשפתותיהן התחתונה יש שני הסברים לכך: 1) הדסקיות נועדות להרתיע סוחרי עבדים 2)דסקיות השפה מונעות מהרוע לחדור לגוף.  נשות המורסי משחילות גם דסקיות עץ נוספות לתנוכי האוזניים.ככל שהדסקיות גדולות יותר מעמדה של האישה בשבט נעלה יותר. בגיל 12 עוברים בני השבט ''מבחני בגרות'' לפני קבלתם לחברת הגברים. המבחן המקובל הוא: ריקוד פרות:פרות השבט מסודרות בעיגול גדול ועל התבגר לרוץ על  גביהם מבלי ליפול. מנהג אחר של גברי המורסי הוא חיתוך השכים כחלק מטקס הבגרות. בני השבט המורסי מפחדים מהנהר ולא נכנסים למים.
 
 
שבט הקואגו: בני השבט הקואגו אינם מפחדים מהמים הם נחשבים למעולים בצייד ובדייג. בתמורה לשירותי התעבורה שהם מספקים, גומלים להם בני השבט המורסי ובני הבודי במקום מגורים, באוכל ובהגנה מפני מלחמות בין שבטיות. בני הקואגו שמרו על ייחודם השבטי בקנאות, בעיקר באמצעות איסור חמור על נישואי תערובת. 
                                                   מבנה עבודה

למעלה

 
ניהול
© 2015
נבנה על ידי FBC