:צפייות באתר
 
בית הספר עירוני ג' , ע"ש מוטה גור, קם בשנת תשס"ג. מאז היווסדו צמח בית הספר בהדרגה בהיקף התלמידים, צוות ההוראה והמנהלה. בשנת הלימודים הנוכחית , תשס"ט , הגיע בית הספר למניין שש שכבות מ- ז' עד יב' .
כיום בית הספר מונה 1213 תלמידים, והסגל החינוכי מונה – 100 מורים. בית הספר קולט תלמידים, בעיקר משני בתי ספר יסודיים בעיר: רמון ואסיף. השנה קלטנו לשכבת ט' תלמידים מביה"ס " אור" מכפר האורנים .
השנה, בבית הספר -  40 כיתות . מתוכן 3 כיתות מופ"ת בחטיבת הביניים, 3 כיתות חינוך מיוחד, שתי כיתות ייחודיות, שתי כיתות ל"ב ( לקראת בגרות ), וכיתת מעו"ף.
בשל האופי ההטרוגני של אוכלוסיית התלמידים בבית הספר, אנו מאפשרים מסלולי לימוד למצטיינים, דוגמת מופ"ת. וכן פרויקט מנהיגות טכנולוגית במסגרת " נס טכנולוגיות ", מנגד מפעיל בית הספר מערך תמיכה לתלמידים הזקוקים לסיוע וליווי הכולל  מרכז למידה (מל"א-  לתלמידי מתי"א),  תוכנית אל"ה , תוכנית מיצוי.
האוכלוסייה המגוונת של בית הספר מזמנת פריסה רחבה של  מקצועות בחירה  בתחומי המדעים, הרוח, החברה והאומנויות . כמו כן בית הספר מספק למגוון תלמידיו משאבים לימודיים כמו ספרייה, מעבדות מחשבים, מעבדות למקצועות מדעיים וכן אמצעים אורקוליים.
 
יעדי בית הספר לשנה"ל תשס"ט
 
1.      פיתוח תחום פדגוגי
ü       קידום תהליכי הוראה ולמידה למיצוי היכולת של התלמיד,    
         תוך מתן מענה  לצרכים השונים.
ü       העלאת רמת ההישגים של  תלמידי בית הספר.
ü       צעדים ראשונים בפיתוח חשיבה (אופק פדגוגי).
ü     העצמת רכזי המקצוע ופיתוח הצוותים המקצועיים .
ü       שאיפה להגדלת מספר התלמידים גבוה הזכאים לתעודת בגרות מלאה   
         ואיכותית.
 
2.   יצירת אקלים מיטבי בית ספרי
ü     שפה אחידה של נהלים ואכיפה ליצירה ושמירה על אקלים תרבותי מיטבי.
ü     שמירה על כבוד האדם.
ü     תרבות שיחה.
ü     איכות סביבה לימודית.
ü     רכוש בית הספר וסביבתו.
ü     התנהלות בהתאם לכללי ידיעון בית הספר.
 
3.  חינוך לתרבות וערכים במעגלים השונים: יהודי, ציוני, דמוקרטי.
ü     התוודעות לתרבות ומורשת ישראל.
ü     חידוד והעמקת הזיקה למדינת ישראל.
ü     הקניית ידע והבנת החשיבות והערך של היסודות הדמוקרטיים במדינה ובחברה.
 
4.      בניית תחושת שייכות, מעורבות ושותפות של צוות בית הספר.
ü     טיפוח אקלים מיטבי, חזותי ובין אישי.
ü     יצירת מעורבות הדדית בנתינה וקבלה.
ü     קבלת צוות חדש לקהילת בית הספר.
ü     גיבוש הווי חברתי בבית ספר צומח ומתהווה.

למעלה

 
ניהול | סקולפורטל
© 2015
נבנה על ידי FBC